Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MongKol.co

เรา MongKol.co จะเก็บข้อมูลต่างๆของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อคุณมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ทีมงาน Mongkol.co ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม มาทางช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านตัวอักษร หรือการสนทนาผ่านโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือการใช้งาน หรือปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่ระบบเก็บโดยอัตโนมัติ

เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพของ MongKol.co เช่น ข้อมูลเซสชัน (Session) คุ้กกี้ (Cookies) ที่อยู่ไอพี (IP Address) เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และเว็บไซต์ที่แนะนำคุณมาสู่เว็บไซต์ MongKol.co

นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ดู หน้าเว็บที่เข้าชม และการค้นหา วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเราในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้คือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้ของเราสนใจและชื่นชอบ และเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงใช้กำหนดในการเปิดปิดการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆ ให้เป็นประโยชน์และง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด

วิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

เราจะรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อลงทะเบียนและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงการขอใช้สิทธิ์ต่างๆทาง Browser ของคุณ อาทิ การแสดง Notification, การแสดงผล Pop-up
  2. เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด และรวมไปถึงการ
  3. เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะกับคุณหรือผู้ใช้งานให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผลการค้นหา การแสดงโฆษณาต่างๆ
  4. เพื่อใช้ในการระบุตัวตนในการสื่อสารหรือติดต่อกับผู้ใช้งานทั่วๆไป
  5. เพื่อใช้ในการแสดงตัวตนของผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คะแนน การรีวิว เป็นต้น
  6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราจะอธิบายให้คุณทราบเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูล

นโยบายการแบ่งปันข้อมูล

MongKol.co อาจใช้ข้อมูลของคุณกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ดังต่อไปนี้

  1. พันธมิตรทางธุรกิจที่เราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกันคุณจะทราบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ
  2. ผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานในนามของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน การบริการลูกค้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การกระจายการสำรวจ และการป้องกันการฉ้อโกง
  3. สำหรับเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

อัพเดทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MongKol.co
5 (100%) 2 vote[s]